U bent hier

Zorgforfait voor chronisch zieken

Wat?

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.

Voorwaarden

U hebt hoge uitgaven voor gezondheidszorg

In het betrokken en voorafgaande kalenderjaar moet u een totaal aan remgeld hebben betaald van minstens:

 • 450 euro/jaar (chronisch zieken zonder verhoogde tegemoetkoming)

 • 365 euro/jaar (chronisch zieken met verhoogde tegemoetkoming).
  De berekening van de uitgaven gebeurt zoals voor de maximumfactuur (MAF). Hierdoor worden een aantal uitgaven niet meegerekend. In tegenstelling tot de MAF, wordt er evenwel enkel rekening gehouden met het remgeld van de chronisch zieke zelf.

U hebt verlies aan zelfredzaamheid

 • Voor de tegemoetkoming van 318,23 euro
  moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:
  • minstens 6 maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie
  • in het betrokken of voorafgaande kalenderjaar samen, minstens zesmaal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis
  • voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening.
 • Voor de tegemoetkoming van 477,37 euro
  moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:
 • Voor de tegemoetkoming van 636,47 euro
  moet u minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging.

Hoe?

Het zorgforfait wordt automatisch uitbetaald door uw ziekenfonds. Als dat toch niet het geval zou zijn en u denkt aan de voorwaarden te voldoen, neem dan contact op met uw ziekenfonds.

Prijs?

De jaarlijkse tegemoetkoming verschilt naargelang de mate van verlies van uw zelfredzaamheid en bedraagt in 2020:

 • 318,23 euro
 • 477,37 euro
 • 636,47 euro

De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(29/11) tot
enkel op afspraak

Contact

 • 09 210 33 50
sociaalhuis [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

 • De Vlaamse overheid wil de integratie van personen met een handicap in de arbeidsmarkt bevorderen. Met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) maakt ze het voor werkgevers aantrekkelijker om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen of te houden.

 • Als u meer tijd wilt om bij uw kind(eren) te zijn, kunt u 'ouderschapsverlof' nemen.

 • Als u palliatieve zorg wilt verstrekken aan ongeneeslijke zieke, terminale patiënt, kunt u 'palliatief verlof' nemen.

 • Als u voor een zwaar ziek familielid wilt zorgen, kunt u 'verlof voor medische bijstand' nemen.

 • Als u in de privésector werkt, hebt u de mogelijkheid om, gedurende een bepaalde periode, minder of helemaal niet te werken.

 • Via loopbaanonderbreking kunt u als werknemer in de openbare sector (en in het onderwijs) meer tijd vrijmaken voor uzelf of uw omgeving.