U bent hier

Leerlingenbegeleiding

Wat?

In een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werken meerdere disciplines samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijke werkers, psychologische assistenten, psychologen, orthopedagogen en/of pedagogen. In sommige centra werken ook logopedisten of kinesisten. Iedere school in België werkt samen met een CLB. Je kan met diverse problemen bij het CLB terecht:

  • je kind heeft problemen met lezen, schrijven, studeren …
  • vragen over een studierichting of studiekeuze
  • je kind voelt zich niet goed op school door stress, faalangst, pestprobleem …
  • vragen over spijbelen, drugs, gezondheidsproblemen …
  • vragen over opvoeding

Ze zoeken samen met jou naar oplossingen en geven advies.

Wie?

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen beroep doen op het CLB voor informatie, hulp of begeleiding.

Hoe?

Iedere ouder of leerling kan op eigen initiatief bij een CLB-medewerker terecht. Het kan ook gebeuren dat het CLB contact opneemt met de leerling of met de ouders, omdat de school dit gevraagd heeft. Ouders van kinderen onder de 12 jaar dienen toestemming te geven voor de begeleiding. CLB-begeleiding is enkel verplicht bij spijbelgedrag en bij sommige medische onderzoeken en inentingen.

Prijs?

De dienstverlening van het CLB is steeds gratis.

Het CLB is elke schooldag open. De contactgegevens van het CLB kan je vragen op school of je kan ze vinden in de schoolagenda of in het schoolreglement. Je kan bellen voor een afspraak. In het secundair onderwijs kan het zijn dat de CLB-medewerker op een vast tijdstip op de school aanwezig is.

Informeer, voor je contact opneemt met het CLB, bij welk CLB je school is aangesloten:

Bekijk ook

  • Het lokaal bestuur beschouwt het ondersteunen van onderwijspartners in de gemeente als een van haar kerntaken.

  • Is je dochter of zoon geboren in 2020? Of wil je jouw kindje naar een andere lagere of kleuterschool laten gaan vanaf schooljaar 2022-2023? Meld je kindje dan aan via het digitale aanmeldsysteem voor kleuter- en lager onderwijs.