U bent hier

Warmteplan

Wat?

Het Vlaamse warmteactieplan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen - en professionals die werken met die doelgroepen - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden in warmteperiodes. In Vlaanderen is het Agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd voor de waakzaamheid- en waarschuwingsfase. Het gebruikt het warmteactieplan als leidraad voor het waarschuwingssysteem.

De waakzaamheidsfase loopt van 15 mei tot 30 september. Vanaf dan worden de temperaturen nauwkeurig in de gaten gehouden.

De waarschuwingsfase start 0 tot 2 dagen voor het echt erg warm wordt. Zorg en Gezondheid stuurt dan een waarschuwingsmail uit naar een lijst van organisaties die met kwetsbare groepen werken (ouderen, kinderen…). Zo weten zij dat het erg warm zal worden en kunnen ze de gepaste maatregelen treffen.

De alarmfase is een federale bevoegdheid. In tegenstelling tot de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan wordt de alarmfase niet alleen bepaald door de temperatuur, maar ook door het overschrijden van de alarmdrempel voor ozon. Zorg en Gezondheid zorgt voor de ondersteuning van de communicatie tijdens die fase. Tijdens de alarmfase kunnen bijkomende maatregelen gevraagd worden van lokale besturen en van organisaties en personen die met kwetsbare doelgroepen werken.

Ben je nog niet ingeschreven voor de waarschuwingsmails? Dat kan eenvoudig via www.warmedagen.be/contact.

 

 

 

Hoe?

Preventieve en structurele maatregelen

Het warmteactieplan wordt ondersteund door de campagne ‘Warme Dagen’ die handvaten biedt aan professionals, die werken met kwetsbare doelgroepen, om preventieve acties te ondernemen en zo gezondheidseffecten als gevolg van warmte te voorkomen.

Het is belangrijk dat de organisaties tijdens een warmteperiode waarschuwen, maar daarnaast moeten ze zicht ook organisatorisch voorbereiden op warmteperiodes en acties uit te werken om gezondheidsrisico’s of -klachten bij aanhoudende warmte te beperken.

In het algemeen nood- en interventieplan van het lokaal bestuur is een actiekaart ‘hittegolf’ opgenomen. Die actiekaart omschrijft de acties die het lokaal bestuur kan ondernemen. De belangrijkste actie omvat informatie aan de bevolking bij het begin van de waakzaamheidsfase en bij elke alarmfase.

Algemene info over het warmteactieplan

Meer info: www.warmedagen.be/campagnetoolkit

Bron: Koen Schoeters, milieukundige, Agentschap Zorg en Gezondheid.

Bekijk ook

 • Wat doet de gemeente? 

  Hoe kan ik mij voorbereiden? Tips voor inwoners.

  Hoe maak ik een intern noodplan op? Sjablonen voor bedrijven en instellingen.

 • Het drugpunt is een intergemeentelijke drugpreventiedienst die problemen door druggebruik wil helpen voorkomen.

 • 112 (ziekenwagen, brandweer, politie), apotheek van wacht, dokter van wacht, ...

 • Brandwonden, AA, Cardstop, ...

 • De brandverzekering dekt de meest voorkomende natuurrampen. Het Vlaams Rampenfonds vergoedt erkende algemene natuurrampen.

 • Locatie en werking van de Automatische Externe Defibrilatoren (AED) van het lokaal bestuur

 • Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een woningbrand kan je zelf een aantal zaken doen.

 • Politiebesluiten betreffende captatieverbod waterlopen.