Leefloon

Wat?

Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat jouw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke verblijfplaats is in België
 • je hebt de Belgische nationaliteit
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • je hebt eerst jouw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: je recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • bewijzen van je bestaansmiddelen, waaronder:
 • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
 • overzicht van je spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont.
 • inschrijving bij VDAB als werkzoekende
 • huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • klevertje mutualiteit
 • bankrekeninguittreksel van de laatste 3 maanden
 • indien geschorst van werkloosheidsuitkering : de beslissing van de RVA

Een overzicht van je inkomsten :

kinderbijslag (strookje of bankrekeninguittreksel)

loon (loonfiches van de laatste 3 maanden)

werkloosheidsuitkering (attest van de vakbond / hulpkas met vermelding van het dagbedrag)

pensioen (strookje of bankrekeninguittreksel)

ziektevergoeding (strookje of bankrekeninguittreksel)

uitkering van de FOD sociale zekerheid : inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, hulp aan derden

onderhoudsgeld (kopie van vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen

Eigendom : bewijs van het kadastraal inkomen

 

Als je een document niet onmiddellijk vindt, stap dan toch zo snel mogelijk naar het Sociaal Huis zodat we de aanvraagprocedure al kunnen opstarten

Prijs?

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Categorie 1: Samenwonende 682,99 euro per maand
Categorie 2: Alleenstaande 1024,49 euro per maand
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 1384,54 euro per maand

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Nieuwe aanvragen

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(06/12) tot
enkel op afspraak

Contact

 • 09 210 33 50
sociaalhuis [at] merelbeke.be

Opvolging dossiers

Waar?

Sociale Dienst
Administratief centrum
Poelstraat 37
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(06/12) tot en van tot
Enkel op afspraak

Contact

 • 09 210 71 10
socialedienst [at] merelbeke.be

Bekijk ook