U bent hier

Reglement toekenning aanvullende steunen

Wat?

De toekenning voor de aanvullende steunen berust op een interne reglementering van het OCMW Merelbeke en is niet onderhevig aan wettelijke bepaling. Het
intern reglement kan u raadplegen op deze pagina.

Bekijk ook

  • Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

  • De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

  • Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat jouw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

  • Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kan je via het Sociaal Huis een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kunt u bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

  • Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

  • Het maandelijks betalen van huishuur is een van de grootste kosten van een huishouden. Daarom kent het OCMW in bepaalde gevallen een tussenkomst in de huishuur toe.

  • Kosten voor medische zorgen of medicijnen kunnen soms hoog oplopen. Wanneer je een laag inkomen hebt, kan het OCMW beslissen om in bepaalde kosten tussen te komen.

  • Wanneer je een laag inkomen hebt, kan je bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan socio-culturele of sportieve activiteiten.

  • Reis- en vrijetijdsadvies voor mensen met een beperkt budget