U bent hier

Borgstelling voor een woonzorgcentrum

Wat?

Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de ouder te betalen. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.
Indien niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname een betalingsverbintenis vragen.
Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Wie?

Alle inwoners van Merelbeke die opgenomen worden in een rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis, en die zelf over onvoldoende middelen beschikken om hun verblijf te bekostigen, komen in aanmerking voor borgstelling. De aanvraag voor tussenkomst in de rusthuisfactuur wordt ingediend door de bejaarde zelf, een familielid of de directie van het rusthuis of het rust- en verzorgingstehuis. 

Voorwaarden

De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Indien er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook

  • Een oudere of zorgbehoevende laten inwonen in jouw woning.

  • De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden.