U bent hier

Zorgwonen (kangoeroewonen)

Logo Sociaal Huis

Wat?

Zorgwonen is het laten inwonen van een zorgbehoevende en/of oudere persoon in een bestaande woning. Zorgwonen geeft deze mensen de mogelijkheid om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving of bij familie te blijven wonen. Ouderen kunnen intrekken bij hun kinderen of, omgekeerd, een kind gaat inwonen bij de ouders. Ook de opvang in huis van een persoon met een beperking kan een vorm van zorgwonen zijn.

Voorwaarden

Om te kunnen erkend worden als zorgwoning moet aan enkele voorwaarden voldaan worden.

Er moet binnen een bestaande woning 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd worden. Deze wooneenheid moet 1 fysiek geheel vormen met de hoofdwooneenheid. De ondergeschikte wooneenheid, gemeenschappelijke ruimten niet meegeteld, mag maximaal één derde van het totale bouwvolume van de woning uitmaken.

De eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde eigenaar.

De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:

  • Hetzij ten hoogste 2 ouderen van 65 jaar of ouder
  • Hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven)
  • Hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid

Van zodra 1 van de ouderen 65 of ouder is, is voldaan aan deze wetgeving. Een koppel waarbij 1 van de ouderen de leeftijdsgrens van 65 nog niet heeft bereikt sluit de erkenning dus niet uit.

Hoe?

Als u een zorgwoning gaat inrichten die geen invloed heeft op de constructie van de woning en binnen het bestaande bouwvolume blijft, dan brengt u de gemeente op de hoogte van uw zorgwoning. De gemeente zal de zorgwoning registreren in het Rijksregister.

Als u werken uitvoert die een invloed hebben op de bouwconstructie van uw woning, moet u dit melden bij uw gemeente met een speciaal meldingsformulier. Als u ook het bouwvolume uitbreidt, dan hebt u altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Als u aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het Rijksregister dat uw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van uw woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet u dit aan uw gemeente melden met het meldingsformulier zorgwonen.

Wilt u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet u hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Algemene informatie

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot
enkel op afspraak

Contact

  • 09 210 33 50
sociaalhuis [at] merelbeke.be

Aanvragen vergunning

Waar?

dienst Omgeving
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 40
09 210 32 59
ros [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Bij een opname in een rusthuis kan de factuur hoog oplopen. Niet iedereen heeft voldoende financiële reserves kunnen opbouwen om dit te bekostigen. Borgstelling is een financiële dienstverlening die hulp kan bieden bij deze situaties.   
  • De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden.