U bent hier

Mantelzorgpremie

Online aanvraag

Wat?

De premie voor mantelzorg is bedoeld voor mensen die onbetaald de zorg op zich nemen van een hulpbehoevende Merelbekenaar.

Voorwaarden

 • Mantelzorger en zorgbehoevende moeten allebei in Merelbeke wonen op 1 januari van het zorgjaar, maar niet noodzakelijk op hetzelfde adres. 
 • De mantelzorger is minstens 18 jaar oud op 1 januari van het zorgjaar; voor de zorgbehoevende geldt geen leeftijdsbeperking. 
 • De mantelzorger ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding voor zijn/haar prestaties. De prestaties omvatten: bereiden van maaltijden, boodschappen doen, hulp bij verplaatsingen, hulp bij persoonlijke hygiëne, huishoudelijke taken en schoonmaken, emotionele, morele en psychische ondersteuning. Via het aanvraagformulier moeten mantelzorger en zorgbehoevende een verklaring op eer ondertekenen rond de aard en frequentie van de mantelzorgtaken. 
 • De zorgbehoevende verblijft niet in een residentiële instelling. 
 • De zorgbehoevende heeft een graad van zorgbehoevendheid die voldoet aan één van volgende voorwaarden:
  • Een BelRAI-screener die voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:
   1. 12/30 of meer op de hele screener
   2. 5 punten of meer op ADL en IADL (opgeteld)
   3. 3/6 of meer op Cognitie
  • Ten minste 30 punten op de BEL-schaal (aan te tonen met een attest van indicatiestelling via de mutualiteit)
  • Verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten (aan te tonen met een algemeen erkenningsattest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).
  • Als de zorgbehoevende jonger is dan 18 jaar, is ook een BEL-foto toegestaan, waarbij het kind een score behaalt van 10 punten op 18, of verhoogde kinderbijslag geniet om in aanmerking te komen voor de zorgverzekering.

Hoe?

De premie kan aangevraagd worden in het jaar waarin de mantelzorg werd geboden.

Bij de aanvraag moet een bewijs worden gevoegd van erkenning van de zorgbehoevende.

Prijs?

De gemeentelijke premie bedraagt 120 euro per jaar.

Als meer dan 3 mantelzorgers een aanvraag indienen voor dezelfde zorgbehoevende, komen slechts de eerste 3 aanvragen in aanmerking.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(31/01) tot
enkel op afspraak

Contact

 • 09 210 33 50
sociaalhuis [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

 • Samen met alle diensten die actief zijn in Merelbeke rond het thema zorg, heeft een Sociaal Huis een brochure over mantelzorg ontwikkeld.