U bent hier

Verkeersgevaar Bottelare

Nieuwe melding

09 210 32 11

Melding: Verkeersgevaar Bottelare

Rid. A. Stas de Richellelaan 18
Melding ID
M-17-01-21044
Gemeld op 25/01/2017
Status
In behandeling
Gemeld via
Website

Waar?

Rid. A. Stas de Richellelaan 18

Wat?

Verkeersgevaar Bottelare
Beste, In kader van de veiligheid van de schoolgaande kinderen merk ik iedere morgen op, ter hoogte van het rond punt aan de Visitatieschool, dat de oude spar eigenlijk te dicht bij het voetpad in de bocht komt. Elke morgen passeer ik daar zelf met mijn dochtertje aan de hand alsook vele andere ouders. De neus van de auto's die kinderen afzetten in die bocht zwaaien net daar uit als ze terug vertrekken en komen dan echt rakelings telkens langs de kinderen en de ouders. Ik zie vaak kinderen en ouders in de spar geduwd om het verkeer te vermijden. Dit kan mijn inziens eenvoudig opgelost worden door de spar nog eens heel goed in te snoeien aan die zijde, zodat het drukke verkeer op dat stukje voetpad wat veiliger kan verlopen. Goed voor de spar, en voor ons. ;-) Verder staat het oversteek voetgangersbord ter aankondiging van het zebrapad ter hoogte van huisnummer 18 in de stas de richellelaan eigenlijk op ooghoogte en blokkeert dus het zicht van overstekende ouders met hun kinderen. Je moet je hoofd al even over de stoeprand steken om de te zien of de automobilisten je wel gezien hebben om dan veilig over te steken. Het bord staat daar goed bedoeld, maar blokkeert dus eigenlijk in essentie het zicht van overstekers aan huisnummer 18 waardoor dat net dat bord een onveiligheid creëert, vooral in de donkere maanden valt dat probleem extra op. Alvast bedankt om mijn meldingen in overweging te nemen en mee te werken aan de veiligheid van onze kinderen en de schoolgaande jeugd in Bottelare. Vriendelijke groeten, Valérie Van Eygen

Updates

07/02/2017
Actie
Toevoegen bericht aan burger
Bericht aan de burger
Geachte mevrouw, Vervolgend op onze ontvangstbevestiging op uw melding kunnen wij u meedelen dat onze dienst bruggen, wegen en waterlopen - wellicht tot uw tevredenheid - de hoogte heeft aangepast van het verkeersbord dat het zebrapad aangeeft, ter hoogte van de woning met het nummer 18 in de Ridder A. Stas de Richellelaan. Het advies van onze dienst groenbeheer over de spar die aan een snoeibeurt toe is, wordt nog ingewacht. Van zodra de dienst onthaal en informatie daarover beschikt, brengen wij u ook daarvan op de hoogte. In de hoop u hiermee van dienst te zijn, groeten wij u, hoogachtend, i.o. ________________________________________ Francine DE CANCK administratief assistent interne zaken communicatiemanagement onthaal en informatie GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE | francine.de.canck@merelbeke.be hundelgemsesteenweg 353 | b 9820 merelbeke | t. +3292103285 | f. +3292103239 ________________________________________ Dit e-mailbericht, inclusief bijgevoegde bestanden, is enkel gericht aan de geadresseerde die hierboven is aangeduid. Dit e-mailbericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag worden vrijgegeven. Elke verwijzing, commentaar, verspreiding of gebruik van dit bericht of van de inhoud door andere personen dan door de geadresseerde is strikt verboden. Indien u deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen. Dit e-mailadres wordt door het gemeentebestuur Merelbeke in principe enkel ter beschikking gesteld aan haar personeel voor professionele doeleinden. Het gemeentebestuur Merelbeke kan, mits het eerbiedigen van het briefgeheim, kennis nemen van de inhoud van deze e-mail alsook van voorafgaande of volgende correspondentie die deel uitmaakt van deze ‘e-mailstring’. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling die werd ondertekend in overeenstemming met artikel 182 (en volgende) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen). Alle briefwisseling aan de gemeente wordt in principe gericht aan het college van burgemeester en schepenen. ________________________________________
25/01/2017
Actie
Toevoegen bericht aan burger
Bericht aan de burger
Geachte mevrouw, Hierbij bevestigen wij de goede ontvangst van uw bericht van vandaag en wij danken u ervoor. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Uw melding werd bij ons opgenomen in het register van klachten en meldingen met als referentie 2017/048/W – 8208 en voor advies en eventueel verdere behandeling doorgegeven aan de bevoegde diensten. Van zodra de dienst onthaal en informatie over dat advies beschikt, brengen wij ook u daarvan op de hoogte. In de hoop u hiermee van dienst te zijn, groeten wij u, Hoogachtend, i.o. ________________________________________ Francine DE CANCK administratief assistent interne zaken communicatiemanagement onthaal en informatie https://www.merelbeke.be/nieuws/cadeaubon-merelbeke-het-ideale-kerstgeschenk GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE | francine.de.canck@merelbeke.be hundelgemsesteenweg 353 | b 9820 merelbeke | t. +3292103285 | f. +3292103239 ________________________________________ Dit e-mailbericht, inclusief bijgevoegde bestanden, is enkel gericht aan de geadresseerde die hierboven is aangeduid. Dit e-mailbericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag worden vrijgegeven. Elke verwijzing, commentaar, verspreiding of gebruik van dit bericht of van de inhoud door andere personen dan door de geadresseerde is strikt verboden. Indien u deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen. Dit e-mailadres wordt door het gemeentebestuur Merelbeke in principe enkel ter beschikking gesteld aan haar personeel voor professionele doeleinden. Het gemeentebestuur Merelbeke kan, mits het eerbiedigen van het briefgeheim, kennis nemen van de inhoud van deze e-mail alsook van voorafgaande of volgende correspondentie die deel uitmaakt van deze ‘e-mailstring’. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling die werd ondertekend in overeenstemming met artikel 182 (en volgende) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen). Alle briefwisseling aan de gemeente wordt in principe gericht aan het college van burgemeester en schepenen. ________________________________________