U bent hier

Les amis de Toucountouna

Jeugdraad in Toucountouna

Tijdens de inleefreis in september 2019 hielpen negen jongeren mee om een jeugdraad in Toucountouna op te richten, namelijk le conseil communal de jeunesse de Toucountouna of CCJT. Het dagelijks bestuur telt zes leden en ze installeerden daarnaast vier werkgroepen die zullen werken rond specifieke thema's. Elf jeugdverenigingen sloten zich hierbij. Tijdens de inleefreis hielpen de jongeren door middel van een brainstorm en een stemming een memorandum op te stellen om jeugd op de politieke agenda te brengen.

De leden van het dagelijks bestuur en de vier geïnstalleerde werkgroepen.

Les amis de Toucountouna


Logo van Les Amis de Toucountouna

Na de inleefreis van september 2019 werd ’les amis de Toucountouna’ opgericht. Er werd in februari 2020 een bestuur aangesteld. Dit bestuur bestaat uit 9 leden.

Les amis de Toucountouna is een groep jongeren afkomstig uit Merelbeke die na een inleefreis in 2017 of 2019 naar Benin zich engageert om het jeugdwerk van Toucountouna structureel te ondersteunen. Enerzijds door het inzamelen van de nodige fondsen. Anderzijds door de evaluatie van de ingediende projecten. Daarnaast zijn zij betrokken bij de organisatie van nieuwe inleefreizen. Dit zowel van jongeren uit Merelbeke naar Toucountouna, alsook van jongeren uit Toucountouna naar Merelbeke.

 

De aangesloten jongerenverenigingen uit Toucountouna kunnen twee maal per jaar een project indienen. Per project kunnen ze maximaal 75.000 FCFA of 114,50 euro aanvragen. Het bestuur van het CCJT heeft werkingsmiddelen van 120.000 FCFA of 183 euro. Zij kunnen bij elke periode ook nog een project indienen met een maximale kost van 120.000 FCFA of 183 euro. Dit project heeft een jaarlijkse kost van 3.068 euro.

Deze financiële steun is mogelijk danzij de steun van de provincie Oost-Vlaanderen en GROS Merelbeke. Daarnaast organiseren de leden van Les Amis de Toucountouna ook fondswervende activiteiten.

 

Na evaluatie wordt eind februari een eerste schijf van 1.534 euro gestort op de gemeenschappelijke rekening van het partnerschap van de gemeente Merelbeke en de gemeente Toucountouna. De financieel verantwoordelijke van de gemeente Toucountouna staat in voor de storting op de rekening van het CCJT bij CLCAM (caisse local credit agricole mutuel).  

De tweede schijf van 1.534 euro kan pas worden gestort tegen 31 augustus.

 

Contact

Voor meer informatie over deze jeugdraad en Les Amis de Toucountouna of wil je graag jouw steentje bijdragen (sponsoring, meehelpen op activiteit,...) kan je terecht via 09 210 35 62 (Sanne Vekeman van de dienst Jeugd) of amisdetoucountouna [at] gmail.com.

Rekeningnummer: BE49 7390 1914 5171

 


In groepjes brainstormen de jongeren over wat ze willen voor de jeugd.


De jongeren hebben elk drie stemmen en mogen stemmen op welke zaken zij graag in het memorandum willen zien staan.

Bekijk ook

  • De jeugddienst en het team van Cultuurhuis Merelbeke slaan opnieuw de handen in elkaar in de zoektocht naar nieuw Merelbeeks muziektalent. De kandidaten nemen het op 20 november 2021 in Cultuurhuis Merelbeke tegen elkaar op tijdens de muziekwedstrijd 'The Young Blackbirds'.