U bent hier

Nieuwsbericht: 17 april 2020

Coronavirus heeft ook impact op omgevingsvergunningsprocedures

Update 22 april

 

De minister maakte op 17 april 2020 bekend dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen

Dit betekent dat:

 • de openbare onderzoeken over vergunningen en plannen hervat worden na 24 april 2020
 • beslissingstermijn voor vergunningsaanvragen of administratieve beroepen tegen vergunningsbeslissingen, ingediend na 24 april 2020, niet wordt verlengd
 • men terug de normale 30 dagen heeft om administratief beroep in te stellen tegen vergunningsbeslissingen in eerste aanleg, genomen na 24 april 2020
 • men een vergunning, verleend na 24 april 2020, mag gebruiken de 35ste dag na de eerste dag van de aanplakking, tenzij men op de hoogte wordt gebracht dat een schorsend administratief beroep is ingesteld.
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen die opgestart worden na 24 april 2020 binnen de normale termijn van 180 dagen na openbaar onderzoek definitief vastgesteld moeten worden. Lopende, geschorste openbare onderzoeken of inspraakmogelijkheden worden hervat na 24 april 2020. 

Op 22 april 2020 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult, onder meer op het vlak van de verderzetting van de openbare onderzoeken, raadplegingen van het publiek e.d.

Lees meer op www.omgevingsloketvlaanderen.be/verduidelijking-van-de-noodmaatregelen-rond-corona

 

Update 24 maart

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart de volgende maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. 

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden.

Korte samenvatting van de getroffen maatregelen:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020. [Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn nog niet gekend. Verdere informatie wordt gecommuniceerd aan de betrokkenen van de omgevingsdossiers]
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Meer info

Lees meer op www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus.

Vragen? Neem contact op via omgeving [at] merelbeke.be of telefonisch: 09 210 32 70 (dienst Leefmilieu) - 09 210 33 40 (dienst Omgeving).