U bent hier

Nieuwsbericht: 4 maart 2019

GECORO zoekt kandidaten

De gemeenteraad heeft op 26 februari beslist om de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) opnieuw samen te stellen conform de Vlaamse regelgeving.

Het college van burgemeester en schepenen roept geïnteresseerde burgers op zich kandidaat te stellen om te zetelen in de GECORO als afgevaardigde van een maatschappelijke geleding of als deskundige.

Volgende maatschappelijke groepen worden vertegenwoordigd in de GECORO: milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers), verenigingen van landbouwers,  verenigingen van handelaars en verenigingen van werknemers.

Deskundigheid in de ruimtelijke ordening is zeker niet enkel kwestie van diploma’s. Praktijkkennis of ervaring door de uitoefening van een specifiek beroep of door een engagement in een wijk- of actiecomité, kunnen net zo belangrijk zijn. Je moet deze deskundigheid wel voldoende motiveren in je kandidatuurstelling.

Interesse?

Stuur je kandidatuur, samen met een kort curriculum vitae en (in voorkomend geval) de motivering van je deskundigheid, vóór 31 maart naar het college van burgemeester en schepenen, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke of via gemeente [at] merelbeke.be.

Meer info bij de dienst publieke ruimte, gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353, 09 210 32 22, publiekeruimte [at] merelbeke.be.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief