U bent hier

Nieuwsbericht: 14 Januari 2022

Ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur

Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-mer en over het ontwerp van het vlaams gedeelte van het belgisch programma van het europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (efmzva) 2021-2027

De burgemeester van Merelbeke brengt ter algemene kennis dat (op basis van artikel 9 en 10 van het plan-MER besluit van 12 oktober 2007) het ontwerp van plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021-2027 in openbaar onderzoek ligt van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022.

Volgende documenten liggen in openbaar onderzoek:

  • het ontwerp van plan-MER en
  • het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021-2027

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 kan u bovenvermelde documenten raadplegen:

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Belgisch Programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA; Verordening (EU) 2021/1139) voor de periode 2021 – 2027.

Vóór dit Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerpprogramma op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

U kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij, Plan-MER 0269 – EFMZVA, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
  • via een e-mail aan departement [at] lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel)
  • via afgifte van de opmerkingen in het gemeentehuis, dienst Leefmilieu, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief