U bent hier

Nieuwsbericht: 7 april 2021

Opheffen ophokplicht van pluimvee en vogels bij particulieren vanaf 6 april

Het FAVV besliste om vanaf 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen. Dit betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden
pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Let wel, net omwille van dit restrisico:

- blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
- worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.

U kan meer informatie terugvinden op de volgende webpagina: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief