U bent hier

Nieuwsbericht: 22 Januari 2018

Raadpleging bijzonder nood- en interventieplan Seveso-inrichting IMPERIAL CHEMICAL LOGISTICS NV

BEKENDMAKING VAN RAADPLEGING VAN HET PUBLIEK

Betreffende het ontwerp van het bijzonder nood- en interventieplan van de hoge drempel Seveso-inrichting IMPERIAL CHEMICAL LOGISTICS NV

In navolging van het Ministerieel Besluit van  8 november 2012 tot bepaling van de procedure van de raadpleging van het publiek over bepaalde ontwerpen van provinciale bijzondere nood- en interventieplannen, geeft de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen de buurtbewoners van de inrichting Imperial Chemical Logistics NV, gelegen te Vantegemstraat 29, 9230 Wetteren, de kans om het nieuwe ontwerp van het bijzonder nood- en interventieplan te raadplegen.

Dit nood- en interventieplan herneemt onder meer informatie met betrekking tot:

  • De identificatie van het risico;
  • De alarmeringsprocedures;
  • De beschermingsmaatregelen voor de bevolking.

Bepaalde gegevens zijn uit het ontwerp van het nood- en interventieplan aan de raadpleging onttrokken. Hiervan maakt het ontwerp van het nood- en interventieplan melding.

Deze uitnodiging is geadresseerd aan de bevolking, organisaties en inrichtingen gelegen in de vastgelegde noodplanningszone rond de inrichting. Deze zone valt over een deel van het grondgebied van de gemeenten Wetteren, Destelbergen, Laarne, Lede, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Wichelen. Zie voor verdere specificatie het kaartmateriaal bij dit bericht.

Het ontwerp van nood- en interventieplan kan op afspraak geraadpleegd worden in het Federaal Huis van de gouverneur te Gent, Kalandeberg 1. Het ontwerp kan enkel ter plaatse geraadpleegd worden. De raadplegingsperiode is voorzien van 1 maart 2018 tot 30 maart 2018 (30 dagen). Gelieve om een afspraak te maken te mailen naar elke.allaert [at] ibz.fgov.be.

De eventuele bemerkingen en adviezen met betrekking tot het ontwerp van het bijzonder nood- en interventieplan dienen te worden overgemaakt aan de federale dienst noodplanning van de gouverneur door middel van het formulier dat ter plaatse wordt overhandigd, en dit ten laatste op 30 maart 2018 om 16u. Dit formulier kan persoonlijk overhandigd worden op de plaats van de raadpleging of per post of per mail achteraf worden doorgestuurd naar volgend adres:

Post:                                                                                      Mail:elke.allaert [at] ibz.fgov.be

Federale dienst noodplanning Oost-Vlaanderen                 

Kalandeberg 1

9000 Gent

Voor meer informatie kan u zich wenden tot elke.allaert [at] ibz.fgov.be.

Gouverneur Jan Briers