U bent hier

Nieuwsbericht: 14 Januari 2022

Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Openbaar onderzoek over ontwerp plan-mer en het ontwerp van het vlaams strategisch plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023 - 2027

 

De burgemeester van Merelbeke brengt ter algemene kennis dat (op basis van artikel 9 en 10 van het plan-MER besluit van 12 oktober 2007) het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 in openbaar onderzoek ligt van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022.

Volgende documenten liggen in openbaar onderzoek:

  • het ontwerp van plan-MER en
  • het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 kan u bovenvermelde documenten raadplegen:

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 – 2027 (Verordening (EU) 2021/2115). Vóór het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

U kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
  • via een e-mail aan departement [at] lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerkingen in het gemeentehuis, dienst Leefmilieu, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief