U bent hier

Overzicht Coronamaatregelen

Wat?

Zowel de federale als de Vlaamse overheid, maar ook het lokaal bestuur Merelbeke nemen de nodige aanvullende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus verder in te dijken.

Laatste update maandag 10 mei 2021 - Overlegcomité 23 april 2021 - maatregelen vanaf 8 meil 2021. Bekijk ook de uitgebreide info over de Vlaamse maatregelen , de federale maatregelen en de provinciale maatregelen.

Algemene regels

 • Draag waar nodig je mondmasker. De meest recente regels vind je hier.
 • Beperk je sociale contacten. Elk gezinslid heeft recht op een knuffelcontact, maar gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Ander bezoek thuis is niet toegestaan.  Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 andere persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren  Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. 
 • Vanaf 26 april mag je buiten maximaal 10 personen ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden. De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal tien.
 • Op 8 mei wordt de avondklok afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).
 • Vanaf 8 mei als zeven op de tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd zijn gaat een breed buitenpakket van kracht

Economie

Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

 • Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10. 
 • Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.
 • Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.  

 • Striktere controles op telewerk. De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt. Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.
 • Dierentuinen mogen open blijven en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.
 • Vakantieparken en campings zijn open. Hotels en B&B's blijven open.
 • Vanaf 8 mei zijn restaurants en cafés hun terrassen buiten openen.

Zo werden de voorwaarden van de terrasopening als volgt vastgelegd:

 • Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
 • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • Enkel zitplaatsen aan tafel
 • Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre ze niet aan tafel zitten
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan
 • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen. 
 • De openingsuren zijn beperkt van 08u00 tot 22u00

Onderwijs

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs opnieuw voltijds in de klas doorgaan. 

Zorg

Een bezoek aan een woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 2 vaste bezoekers, die zich vooraf moeten registreren. Kinderen jonger dan 12 zijn niet toegelaten, andere kinderen mogen wel bezoeken als ze zich registreren als vaste bezoeker.
Opgelet: in bepaalde woonzorgcentra is een beperkte bezoekersregeling van toepassing. Alle info over de regeling vind je op de website van Zorgband Leie & Schelde.

Vrije Tijd

Jeugd-, sport- en cultuurlocaties sluiten de deuren, behalve voor vrijetijdsactiviteiten voor -12 jarigen.
Zwembad Ter Wallen is open.

Vanaf 8 mei kunnen activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

JEUGD

 

Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk.

Er wordt gevraagd dat kinderen en jongeren kiezen voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo wordt het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel mogelijk beperkt.

Buitenspeeltuinen blijven open.

 

CULTUUR

SPORT

 • Zwemmen kan op afspraak en mits in acht nemen van de nodige maatregelen.
 • Indoor sporten is niet langer mogelijk.
 • Outdoor sporten kan wel nog, individueel of met maximaal 4 personen personen (indien de afstandsregels worden gerespecteerd en in clubverband voor kinderen -13 jaar).

EVENEMENTEN

 

Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

 • Vanaf 8 mei kunnen evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen.
  Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.  
 • De wekelijkse markt op donderdag gaat door. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni. 

Begrafenissen, huwelijken en erediensten

 • De gebouwen waar erediensten of niet-confessionele morele dienstverlening plaatsvinden, blijven open.
 • Er mogen in deze gebouwen, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw,  maximaal 15 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Kinderen tot en met 12 jaar, de bedienaar van de eredienst en de ambtenaar van de burgelijke stand zijn daarin niet meegerekend.
 • Deze beperking geldt dus ook voor burgerlijke huwelijken in het gemeentehuis.

Mobiliteit

 • Rijexamens en rijlessen zijn heropgestart
 • Technische keuringen van voertuigen blijven mogelijk

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Internationaal reisverkeer

 • Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine
 • Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. 

  Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.  Een modelformulier vindt u onderaan deze pagina als bijlage of vult u online in op https://travel.info-coronavirus.be/nl/essentiele-reis  De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

 • Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika
 • Alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

 • Dubbele test bij binnenkomst
 • Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.
 • Verlengde isolatie
 • Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren. 
Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-over-einde-van-de-paaspauze