U bent hier

Geboorte/adoptie

Geboorteaangifte

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind.

Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Akte van geboorte

In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind

Kennisgeving van geboorte

De burgerlijke stand wordt op de hoogte gebracht van de geboorte van uw kind.

Geboortebewijzen

Bij aangifte krijg je verschillende documenten ter bewijs van geboorte.

Geboortepakket

Elke kersverse moeder (of vader) in Merelbeke krijgt een geboortepakket aangeboden.

Kraamgeld (geboortepremie)

De geboortepremie of kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind.

 

Binnenlandse adoptie

U adopteert een gekend kind dat in België verblijft.

Een ongekend kind adopteren

Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, dan moet u voor de adoptie een beroep doen een erkende adoptiedienst.