U bent hier

Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Wat?

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet u - na uw terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet u de uittreksels opvragen in het buitenland.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

 • u voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen
 • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Bent u geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

 • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • gelegaliseerd zijn
 • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

U moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Hoe?

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van

 • uw plaats van (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • of bij gebrek hieraan, van Brussel.

Prijs?

De overschrijving is gratis.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Burgerzaken
Gemeentehuis
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot
enkel op afspraak

Contact

 • Afspraak burgerlijke stand - 09 210 32 40
 • Afspraak niet-Belgen - 09 210 32 35
 • Algemene informatie - 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen.
 • Als u samenwoont met iemand, kan u hiervan een schriftelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. 
 • Een samenstelling van het gezin is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.
 • Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen en vindt plaats in het gemeentehuis.
 • Twee mensen die - al dan niet wettelijk - samenwonen, kunnen specifieke afspraken over het samenwonen laten vastleggen.
 • Een bewijs van huwelijksbeloften bewijst dat je gaat trouwen.