U bent hier

Premie palliatieve zorg

Wat?

De premie voor palliatieve zorg is een tussenkomst voor geneeskundige verzorging en verzorgings- en hulpmiddelen. Palliatieve zorg wordt toegediend aan mensen die ongeneeslijk ziek en stervende zijn. Sommigen kiezen er dan bewust voor om thuis bij hun gezin te sterven i.p.v. elders.  

De gemeentelijke toelage bedraagt 250 euro en kan naar analogie met de tussenkomst van het ziekenfonds twee keer worden toegekend.

Wie?

Personen die recht hebben op de palliatieve premie via het ziekenfonds.

Voorwaarden

De palliatieve premie ontvangen van het RIZIV (via het ziekenfonds). Als dat het geval is, kan je daarvan een bewijs vragen aan het ziekenfonds waarvan de patiënt lid is. Dat attest moet zeker de volgende gegevens bevatten:

  • de naam en het adres van de patiënt;
  • de bevestiging dat de patiënt al een tegemoetkoming voor palliatievethuiszorg heeft gekregen van het RIZIV;
  • het aantal keren dat die premie is uitbetaald;
  • de periode(s) waarvoor de patiënt die heeft ontvangen.  

Wat meebrengen?

Een bewijs dat je ziekenfonds jouw premie palliatieve zorg heeft gestort.