U bent hier

Raad voor cultuur

Wat?

De raad voor cultuur zit op dit moment in een overgangsfase. De voormalige vorm van advies en inspraak bleek verouderd en weinig aangepast aan de hedendaagse tijd en noden. Dat blijkt een algemeen probleem bij veel adviesraden en in heel Vlaanderen.

Met het cultuurpact en het reglement  (RIB) van de gemeenteraad in het achterhoofd ging de dienst cultuur op zoek naar alternatieve en creatieve manieren om de ‘raad voor cultuur’ vorm te geven en de taken ervan zo toch nog verder te zetten. Bepaalde werkgroepen binnen de raad voor cultuur blijven samenkomen en werken verder: de erfgoedcommissie, werkgroep Merelbeke Feest, de straatnamencommissie, ... Het bestuur en de leden blijven aan en worden geïnformeerd en betrokken.

Cultuurforum

Onder de noemer ‘cultuurforum’ startte de dienst cultuur in het voorjaar van 2016 een reeks lezingen op; een aantal boeiende sprekers kwamen praten over culturele thema's, zodat we het publiek kunnen informeren en inhoudelijk voeden.

Het doel van het traject is om op termijn  - wanneer de geesten er rijp voor zijn - met cultureel geïnteresseerden een forum  te creëren dat zich buigt over het cultuurbeleid en concrete projecten in Merelbeke.

De lezingen moeten het startpunt betekenen voor een nieuwe werking van de raad voor cultuur. Samen met de deelnemers en cultureel geïnteresseerden gaan we na hoe we de raad voor cultuur nieuw leven kunnen inblazen en hoe hij een actieve en dynamische rol kan spelen.

Wie?

De bestuursleden zijn:

Voorzitter (a.i.): Ivan Raes
Secretaris (a.i.): Jan Van Caeneghem
Penningmeester (a.i.): Micky Van Caneghem