U bent hier

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Wat?

De gemeente bereidt zich goed voor op een harde winter. Daarom is er een strooiplan opgesteld om  belangrijke wegen en fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te maken.

Hoe?

Op het strooiplan kan je nagaan in welke straten er prioritair wordt gestrooid

De prioriteit ligt bij de belangrijkste doorgangswegen die zo vlug mogelijk goed berijdbaar moeten zijn. Eerst komen de busroutes en de invalswegen aan de beurt, net als de bruggen en hellingen. Deze 'prioritaire strooiroutes' worden gestrooid door externe firma's.

Speciaal voor de fietspaden worden kleinere strooiers ingezet bij hevige sneeuwval. Verkavelingen en woonstraten komen slechts in derde orde aan bod en dus vaak helemaal niet. Strooizout kan immers maar doeltreffend werken als er voldoende verkeer is op de weg.

Er wordt steeds gezocht naar de gulden middenweg om enerzijds de veiligheid van de wegen te garanderen en anderzijds het milieu te respecteren door de wegen en bermen niet met overtollig strooizout te belasten.
 

Wat kan je zelf doen?

  1. Pas bij winterweer je rijsnelheid aan, zodat je tijdig en veilig kan stoppen.
  2. Zet je afval tijdig buiten

De afvalophaling kan ook anders verlopen. De ophalers bedienen bij glad weer altijd eerst het centrum en werken dan in cirkels naar de buitenwijken toe. Dit kan ertoe leiden dat de ronde vroeger of veel later wordt gereden.

Problemen bij afvalophaling? Contacteer IVM op het gratis nummer 0800 13 580 (elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur) of via www.ivmmilieubeheer.be

 

  1. Verwijder sneeuw en ijs op je trottoir
  • Iedereen is verplicht om het trottoir voor de eigen woning sneeuw en ijsvrij te houden. Deze verplichting geldt voor de bewoners van de huizen palend aan een trottoir, en voor de eigenaars of vruchtgebruikers van leegstaande huizen. Voor appartementsgebouwen rust deze taak op de bewoners van de benedenverdieping tenzij er een huisbewaarder is aangesteld. Zijn deze bewoners afwezig, dan geldt deze verplichting voor de bewoners te beginnen vanaf de eerste verdieping.
  • Verwijderde sneeuw moet aan de rand van het voetpad worden geveegd. Zo hebben voetgangers vrije doorgang en kan dooiwater gemakkelijk wegvloeien.
  • Gooi nooit de sneeuw van het voetpad op de rijweg. Ontstane gladde plekken kunnen vooral fietsers in gevaar brengen. Gebeurt hierdoor een ongeval, dan kan je daarvoor aansprakelijk gesteld worden.
  • Wanneer het vriest is het verboden, onder welke voorwaarde ook, water op de openbare weg te gieten of te laten vloeien. De gladde plekken die daardoor op de rijweg ontstaan, kunnen fietsers in gevaar brengen.
  • Indien je strooizout gebruikt, hou er dan rekening mee dat sommige bomen en planten hiervoor gevoelig zijn. Gebruik zo weinig mogelijk zout. Voor de aankoop van strooizout kan je terecht in de winkel of doe-het-zelf-zaak en niet bij de gemeente.

Onveilige situatie?

Onveilige situaties kunnen zowel telefonisch als via e-mail gemeld worden.

De bevoegde dienst evalueert dan verder  en grijpt in waar nodig. 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Infrastructuur
Werkplaatsen de Werf
Kloosterstraat 26
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(29/11) tot

Contact

  • 09 210 33 80
09 210 32 99
werken [at] merelbeke.be