U bent hier

Gemeentelijke adviesraad voor sport

Wat?

De gemeentelijke sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van alle inwoners van Merelbeke. De sportraad doet dat door:

  • advies te geven aan de gemeentelijke overheid over sport- en recreatieaangelegenheden of over de planning en uitbouw van sportinfrastructuur
  • activiteiten te coördineren door overleg en samenwerking tussen de verenigingen tot stand te  brengen
  • sportief onderzoek te verrichten en sportgerichte documentatie aan te leggen
  • initiatieven te nemen die gericht zijn op opleidingsbehoeften
  • deel te nemen aan overleg met andere adviesraden

Wie?

  • alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • deskundigen op het gebied van sport die wonen in Merelbeke

Voorzitter: Jacques Hulsbosch

Secretaris: Frans Vermeulen

Hoe?

Om te kunnen toetreden tot de algemene vergadering richt je een schriftelijke aanvraag aan de raad van bestuur. Dat kan door te mailen naar sport [at] merelbeke.be (sport@​merelbeke.​be)

en doe je bij voorkeur voor het eind van elk kalenderjaar of ten laatste een week voor de datum van de algemene vergadering. Je kan hiervoor gebruik maken van een aansluitingsformulier dat je kan verkrijgen bij de dienst sport en recreatie.