U bent hier

Initiatieven voor kinderen, jongeren & opvoeders

Wat?

Het Huis van het Kind Merelbeke biedt aan haar partners en oudercomité's van scholen de kans om ondersteuning te krijgen bij het organiseren van activiteiten waarbij men ontmoeting stimuleert, informatie aanbiedt rond preventieve gezondheidszorg of opvoedingsondersteuning.

Hiermee willen wij organisaties en oudercomité's stimuleren en motiveren om extra in te zetten op ontmoetingskansen voor bewoners uit Merelbeke in functie van opvoedingsondersteuning.

Voorwaarden

De organisatie van het initiatief gebeurt door:

 • Oudercomité’s die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente.
 • 2 of meerdere organisaties die aangesloten zijn bij het netwerk Huis van het Kind Merelbeke.
 • Een organisatie of oudercomité kan maximaal 2 keer per jaar een aanvraag indienen.
 • Het initiatief is toegankelijk voor elke bewoner uit Merelbeke en wordt gratis aangeboden

De toelage bedraagt de ingebrachte en reël gemaakte kosten met een maximum van 250 € per initiatief. De aanvraag mag volledig kostendekkend zijn. De uitbetaling van de toelage gebeurt nadien. 

Kosten die worden aanvaard (niet limitatief):

 • Huur van materiaal of werkmateriaal
 • Kosten geboden aan het uitnodigen van sprekers of experts op het gebied van opvoedingsondersteuning.
 • Communicatie- en promotiemateriaal

Kosten die expliciet uitgesloten worden:

 • Kosten voor eten en drinken
 • Personeelskosten & persoonlijke vergoedingen aan de aanvrager.
 • Kosten die geen expliciete meerwaarde hebben voor het initiatief.

Regelgeving

Toelagereglement voor initiatieven gericht naar kinderen, jongeren en opvoeders, goedgekeurd op de gemeenteraad 27/02/2018.

 Heb je een aanvraag ingediend voor een toelage? Hier vind je het sjabloon rond onkosten terug. Dit kan je gebruiken om na je aanvraag de onkosten door te geven. 

 

Bekijk ook

 • Een Huis van het Kind zet een lokale samenwerking uit waarin verschillende organisaties samen aan de slag gaan om een sterk lokaal netwerk uit te bouwen voor organisaties, kinderen, jongeren en gezinnen en professionele opvoeders.

  Kortom het biedt een plek waar je terecht kan voor alles wat met opvoeding en opgroeien te maken heeft en dit zowel voor professionele opvoeders als voor gezinnen.

   

 • Er is heel wat informatie over opvoeden en opgroeien beschikbaar. We geven je graag een overzicht van waar je juiste en actuele informatie kan terugvinden.

 • Gaat zoon- of dochterlief naar het secundair onderwijs? Er is een online aanmeldingsmeldingssysteem voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

 • Week van de opvoeding in een nieuw jasje!

  In de week van 16 tot 23 mei zetten we opnieuw alle opvoeders in de spotlights want opvoeden en opgroeien doe je niet alleen! Tijdens deze week bieden heel wat organisaties extra activiteiten aan om elkaar te ontmoeten, bij te leren of ervaringen in ouderschap te delen.