U bent hier

Tips en Interessante linken

Alfabetisch

 • Afvalarme evenementen
 • Checklist risico’s op warme dagen voor evenementen 
 • Duurzame evenementen

 • EHBF map
  Op 27 juni 2016 lanceerden de vier gemeenten van de politiezone Rhode en Schelde in samenwerking met de jeugdraden de ‘Eerste Hulp Bij Fuiven-map’. De EHBF-map wil verenigingen ondersteunen bij de organisatie van fuiven en evenementen. In de map zijn lokale regelgeving en formulieren, relevante wetgeving en heel wat tips & tricks verzameld met de bedoeling een veilig en vriendelijk fuifklimaat te creëren.

  Samen met de opleiding van fuifcoaches en het fuifcharter zetten alle partijen zich zo volop in om het fuifklimaat voor fuivende jongeren zo veilig en vriendelijk te maken.
   

 • Foodtruck
  Wil je met een foodtruck samenwerken en weet je niet welke attesten je zoal kan vragen aan de professionele verkoper om de veiligheid van je evenement maximaal te garanderen?
  We lijsten ze even op voor jou:
  - keuringsattest van de elektrische installatie en gasinstallatie (voor zover elektriciteit en gas gebruikt worden). De geldigheid van het attest staat steeds vermeld op het attest.
  - keuringsattest controle brandblusser. De geldigheid van het attest staat steeds vermeld op het attest.
  - erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  - attest van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s
 • Geluid
  Indien je meer dan 85 decibel aan elektronisch versterkte muziek produceert, heb je toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen. Zowiezo mag er nooit meer dan 100 decibel worden geproduceerd.
  Bij de toestemming van het college van burgemeester en schepenen wordt rekening gehouden met de locatie waar het evenement doorgaat:
  • Bij evenementen buiten of in tent mag er nooit meer dan 95 dB(A) (decibel) elektronisch versterkte muziek worden geproduceerd
  • Bij evenementen waarbij meer dan 95 decibel wordt geproduceerd, moet binnen de 5 dagen de registratie van de geluidsmeting aan de dienst milieu en natuur worden bezorgd
 • Canvas Intern Noodplan evenement (algemeen).docx
 • Lijst noodnummers voorbeeld met gas.doc
 • Multidisciplinaire vragenlijst
 • SABAM en billijke vergoeding
 • Sanitaire voorzieningen op evenementen
  In het kader van de openbare reinheid en gezondheid wordt wildplassen en het achterlaten van uitwerpselen verboden.
  Wanneer je een evenement organiseert is het dan ook noodzakelijk dat je in voldoende sanitair voorziet. Daarnaast kan de organisator best ook een verantwoordelijke aanduiden die tijdens het evenement instaat voor de hygiëne van de toiletten en die mensen kan mobiliseren om de toiletten tussentijds te reinigen.
  Hoe kan je als organisator bepalen hoeveel toiletten en plaszuilen je dient te voorzien?
  De federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu stelt voor de berekening hiervan vanuit PRIMA (Plan Risico's en Manifestaties) volgende schema’s ter beschikking.

  Meer info gewenst?
  Je kan je vragen richten aan FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu: https://www.health.belgium.be/nl

 • Verzekeringen
 • Veilig voedsel
  Verkoopt een professionele cateraar of een vereniging eten en dranken tijdens je evenement? In beide gevallen kan het interessant zijn om de richtlijnen rond voedselveiligheid even door te nemen. Je vindt ze op http://www.afsca.be/thematischepublicaties/handelaars-markten-evenementen.asp

Bekijk ook

 • Wil je een evenement organiseren, dan moet je minstens 6 weken op voorhand een evenementenformulier indienen. Voor evenementen met meer dan 700 deelnemers is dat minstens 3 maanden op voorhand.

 • Onder bepaalde voorwaarden kan je voor je evenement ook een van de gemeentelijke gebouwen huren.