U bent hier

Bewonersplatform Flora

Contact

0485 99 55 31 (na 18 u.)
bpf.flora [at] gmail.com bpf.flora [at] gmail.com

Wat?

Voorzitters: Steven Malfliet en Snoussi Fatima

Mogen wij ons even voorstellen…

Korte historiek

In het voorjaar van 2012 werd een enquête georganiseerd rond verschillende thema’s binnen Flora. De resultaten werden in juni van datzelfde jaar op een bewonersinfoavond voorgesteld. Meer dan 800 deelnemers vulden de enquête in! In november 2012 werd de kerngroep DORP inZICHT Flora herdoopt in Bewonersplatform Flora. Maar liefst 88% van de bevolking van Flora steunt dit initiatief.

Onze doelstelling

Het bewonersplatform Flora wil op een constructieve manier samenwerken met het gemeentebestuur met als doel het algemeen welzijn van de burgers van Flora te bevorderen. Wij verzorgen de communicatie tussen het gemeentebestuur enerzijds en de verenigingen en bevolking van Flora anderzijds. Naar de verschillende verenigingen wil het bewonersplatform bruggen bouwen en die verenigingen kenbaar maken aan de bevolking van Flora.

Organisatie

Er zijn een aantal werkgroepen die regelmatig samenkomen; Verenigingen Verenigen, Propere Flora, Duurzame Flora, Ruimtelijke Ordening en Verkeer. Zij doen verslag op de algemene vergaderingen, waar ook leden aanwezig zijn die niet in een werkgroep zitten zoals buurtverantwoordelijken, burgers die advies geven, of inwoners van Flora die eens willen komen luisteren. Iedereen is welkom op onze vergaderingen. Regelmatig doen we beroep op vrijwilligers om een handje toe te steken op onze activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, zwerfvuilactie, ontbijtactie, bewonerscafé, enz… Zo’n eenmalig engagement weten we best te appreciëren!

Kom gerust eens een kijkje nemen op één van onze volgende vergaderingen: cafetaria sportcomplex Flora (Koestraat) om 20 uur.

donderdag 17 november / maandag 12 december / dinsdag 17 januari / woensdag 22 februari / donderdag 16 maart / dinsdag  25 april / woensdag  24 mei

Wij zitten ook op Facebook!

 

Rapporten:

Uitgebreid rapport Flora.pdf

Ben je verantwoordelijk voor deze vereniging en bevat deze informatie onjuistheden? Vraag een correctie aan