U bent hier

Wekelijkse rustdag en afwijkingen

Wat?

Kleinhandelaars (inclusief nachtwinkels) en dienstverstrekkers zijn verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen. Die rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur die begint op zondag om 5 of 13 uur en die ’s maandags eindigt op hetzelfde uur. Tijdens die periode is het verboden om:

 • toegang te verlenen tot de vestigingseenheid
 • producten rechtstreeks te verkopen
 • diensten rechtstreeks te verlenen
 • aan huis te leveren 

Andere wekelijkse rustdag

Als handelaar kan je opteren voor een andere wekelijkse rustdag dan een zondag op voorwaarde dat:

 • deze rustdag minimaal 6 maanden op dezelfde dag genomen wordt
 • er op zondag geen andere producten verkocht of diensten geleverd worden dan diegene die normaal verkocht of geleverd worden
 • deze rustdag op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze vermeld wordt

Uitzonderingen

Handelaars zijn verplicht tot het hebben van een wekelijkse rustdag. Het college van burgemeester en schepenen legt voor bepaalde gelegenheden jaarlijks periodes vast waarbinnen handelaars mogen afwijken van het verplicht sluiten op hun wekelijkse rustdag. Je vindt het overzicht van dit jaar onder de bijlagen.

Regelgeving

De wet voorziet in enkele afwijkingen op sluitingsuren en op de wekelijkse rustdag.

1. Afwijkingen met betrekking tot de handelsvorm

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bv. homeparty’s) 
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument 
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations (trein, tram, metro enz.) 
 • verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones 
 • dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden 
 • verkoop in tankstations langs autosnelwegen (met extra voorwaarden)

De wet voorziet in dezelfde afwijkingen voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

 • kranten, tijdschriften, tabak en andere rokersartikelen, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij 
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen (ook de verhuur ervan) 
 • brandstof en olie voor autovoertuigen 
 • ijsconsumptie in individuele porties 
 • voedingswaren die binnen de vestiging worden geproduceerd en er niet worden verbruikt

Er is sprake van een hoofdactiviteit als:

 • aan de buitenkant van de vestigingseenheid enkel naar die activiteit verwezen wordt
 • enkel reclame voor die activiteit wordt gemaakt 
 • de keuze aan andere producten beperkt is
 • de verkoop van het product (of producten) die de hoofdactiviteit uitmaken, minstens 50% van het jaarlijks zakencijfer uitmaakt.

2. Afwijkingen voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten

Op initiatief van één of meerdere handelaars die handelen uit naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan. Er worden geen individuele afwijkingen toegestaan.

Voor bijzondere en tijdelijke omstandigheden of voor jaarbeurzen en -markten kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen van 15 dagen per jaar voor eenzelfde gemeente of voor eenzelfde wijk toestaan.

3. Afwijkingen in toeristische centra

Voor badplaatsen en gemeenten of delen van gemeenten die als toeristische centra zijn erkend, zijn er afwijkingen.

Op de website van de FOD Economie kan je de wetgeving vinden.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst lokale economie
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(20/09) tot

Contact

 • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be