U bent hier

Spontane kandidatuur voor overheidsopdrachten

Wat?

Overheidsopdrachten zijn aankoopovereenkomsten die een overheidsdienst met één of meer marktdeelnemers (economische, private of publieke) afsluit om te beantwoorden aan zijn behoeften op het vlak van goederen, diensten en werken.

Alle procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten moeten conform de wetgeving op de overheidsopdrachten verlopen.

In het algemeen kunnen overheidsopdrachten in twee categorieën worden ingedeeld :

 • opdrachten die worden bekendgemaakt
 • opdrachten waarvan een welbepaald aantal mogelijke kandidaten in kennis wordt gesteld

Voor deze tweede categorie kan je spontaan een kandidatuur indienen.

Hoe?

Als ondernemer kan je spontaan je kandidatuur indienen bij het gemeentebestuur Merelbeke. Op die manier kent het bestuur jouw bedrijf en kan ze jou aanschrijven voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

De kandidaatstelling gebeurt via e-mail naar contractbeheer [at] merelbeke.be (subject: Spontane%20kandidaatstelling%20overheidsopdracht) met vermelding van naam, adres, ondernemingsnummer en een beschrijving van je activiteiten. Vervolgens wordt je bedrijf op een lijst geplaatst. Gemeentelijke diensten die een overheidsopdracht d.m.v. een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uitschrijven, kunnen deze lijst consulteren bij het opmaken van hun lijst met potentiële leveranciers. (Opmerking: louter reclamedrukwerk wordt niet beschouwd als een kandidaatstelling.)

Niet elke kandidaat op de lijst wordt voor elke opdracht uitgenodigd. Afhankelijk van de behoeften en van het soort opdracht wordt gericht uitgenodigd ongeacht het aantal kandidaten op de lijst.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst lokale economie
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

 • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Waar?

dienst Financiën
Gemeentehuis
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

 • 09 210 32 50
boekhouding [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Het strategische commercieel beleidsplan geeft een grondige analyse weer en stelt belangrijke verbeterpunten en acties voorop om het lokale detailhandels- en horecabeleid een boost te geven.

 • Lokale handelsverenigingen bundelen de inzet en interesses van winkeliers en zorgen voor boeiende activiteiten.

 • Hebt u een onderneming of een eigen zaak? Dan moet u een vergoeding betalen als u muziek wilt laten horen waarvan iemand anders de auteur, de uitvoerder of de producent is.

 • Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen.

 • Wanneer je een zaak wil opstarten, doe je best navraag bij de dienst stedenbouw en dienst milieu over welke vergunningen je nodig hebt.

 • Aan alle op het grondgebied van de gemeente Merelbeke gevestigde zelfstandigen en bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om, tegen betaling van een vergoeding, richtingsaanwijzers naar hun vestiging te laten plaatsen.

 • Voor de meeste belastingen heb je aangifteplicht, zodat de gemeente het juiste bedrag van de belasting kan vaststellen. 

 • Om de twee jaar reikt het gemeentebestuur de toegankelijkheidsprijs uit aan een Merelbeekse handelszaak of organisatie die de meeste inspanningen leverde om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van hun gebouw, dienst, voorzieningen of informatie voor personen met een handicap te verhogen.