U bent hier

Cadeaubon Merelbeke, info voor handelaars

Wat?

Met het invoeren van de Cadeaubon Merelbeke wil de gemeente de lokale economie stimuleren. De Cadeaubon Merelbeke is een digitale aankoopbon in bankkaartformaat die in enkele verkooppunten in de gemeente kan aangekocht worden en waarmee klanten terecht kunnen bij deelnemende, lokale kleinhandels- en horecazaken. De cadeaubon zal verkrijgbaar zijn in € 10 en € 25.

Dit project kadert in het strategisch commercieel plan en wil de lokale handel en horeca stimuleren. Het project komt tot stand met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Wie?

In de eerste plaats kunnen Merelbeekse ondernemers deelnemen aan het project en de Cadeaubon Merelbeke aanvaarden in hun zaak. In de tweede plaats kunnen ondernemers op het grondgebied van Gentetalagesticker deelnemende handelaars of Melle toetreden voor zover zij gelegen zijn in de zone die wordt geflankeerd door de gemeentegrenzen van Merelbeke, de E17, de spoorlijn en de R4. De limitatieve opsomming van de straten die binnen deze zone liggen, vind je in artikel 2 van het deelnamereglement.

Groothandelaars, immokantoren, bank- en verzekeringskantoren, advocaten, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, en andere (para-)medische beroepen kunnen niet toetreden. Apothekers worden niet tot de para-medische beroepen gerekend. Zij kunnen wel toetreden.

Deelnemende ondernemers ontvangen een etalagesticker van de gemeente zodat hun deelname zichtbaar is voor hun klanten.

Voorwaarden

Deelnemende handelaars dienen  het deelnamereglement van de Cadeaubon Merelbeke te respecteren.

Hoe?

Wie de Cadeaubon Merelbeke wil aanvaarden in zijn zaak moet hiertoe vooraf een toetredingsformulier ingevuld indienen bij de gemeente. Deelnemers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst werk en economie
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten

Contact

 • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • De 'Cadeaubon Merelbeke' is een aankoopbon in bankkaartformaat die in enkele verkooppunten in de gemeente kan aangekocht worden en waarmee klanten terecht kunnen bij deelnemende, lokale kleinhandels- en horecazaken.

 • Het strategische commercieel beleidsplan geeft een grondige analyse weer en stelt belangrijke verbeterpunten en acties voorop om het lokale detailhandels- en horecabeleid een boost te geven.

 • Lokale handelsverenigingen bundelen de inzet en interesses van winkeliers en zorgen voor boeiende activiteiten.

 • Hebt u een onderneming of een eigen zaak? Dan moet u een vergoeding betalen als u muziek wilt laten horen waarvan iemand anders de auteur, de uitvoerder of de producent is.

 • Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen.

 • Wanneer je een zaak wil opstarten, doe je best navraag bij de dienst stedenbouw en dienst milieu over welke vergunningen je nodig hebt.

 • Aan alle op het grondgebied van de gemeente Merelbeke gevestigde zelfstandigen en bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om, tegen betaling van een vergoeding, richtingsaanwijzers naar hun vestiging te laten plaatsen.

 • Voor de meeste belastingen heb je aangifteplicht, zodat de gemeente het juiste bedrag van de belasting kan vaststellen. 

 • Dien een spontante kandidatuur in wanneer je als ondernemer wil aangeschreven worden voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 • Om de twee jaar reikt het gemeentebestuur de toegankelijkheidsprijs uit aan een Merelbeekse handelszaak of organisatie die de meeste inspanningen leverde om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van hun gebouw, dienst, voorzieningen of informatie voor personen met een handicap te verhogen.