U bent hier

Muziek in uw zaak

Wat?

Een vergoeding betaalt u voor muziek die bestemd is voor uw klanten, zoals in het geval van:

 • muziek op de achtergrond in een café of restaurant
 • muziek in uw winkel
 • telefonische wachtmuziek
 • achtergrondmuziek op websites

U moet vaak ook betalen voor muziek die uitsluitend bestemd is voor uw personeelsleden, zoals in het geval van:

 • muziek op de werkvloer
 • muziek in de kantine of het bedrijfsrestaurant
 • muziek tijdens bedrijfspersoneelsfeesten.

De inning en verdeling van die rechten op muziek is een verantwoordelijkheid van Sabam, Playright en Simim:

 • Sabam is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Sabam int en verdeelt de vergoeding voor het publieke uitvoeringsrecht. Het publieke uitvoeringsrecht is het exclusieve recht van de eigenaar van een muzikaal werk om toe te staan dat zijn werk in het openbaar wordt uitgevoerd. De geïnde vergoeding stort Sabam door naar de auteur, de componist of de uitgever van de muziek. Dat geld vormt het uitgestelde loon van de auteur. Auteurs worden immers niet betaald voor het creëren van hun werk noch voor hun werk zelf maar alleen voor de publieke uitvoering ervan. Zonder inning van auteursrechten zouden zij voor de exploitatie van hun werk geen loon ontvangen.
 • Playright en Simim innen en verdelen de billijke vergoeding. De billijke vergoeding is een vergoeding voor de uitvoerders en de producenten van muziek. De billijke vergoeding betaalt u alleen voor opgenomen muziek, en dus niet voor livemuziek. Voor de praktische opvolging van het inningsproces van de billijke vergoeding hebben Playright en Simim een mandaat gegeven aan twee inningspartners:
  • Honebel voor de horeca en polyvalente zalen.
  • Outsourcing Partners voor de andere economische sectoren en de tijdelijke activiteiten.

De tarieven vindt u op de websites van Sabam, Simim en Playright. U kunt ook een tarievensimulatie maken via de website eengemaakteaangifte.be.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst lokale economie
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Het strategische commercieel beleidsplan geeft een grondige analyse weer en stelt belangrijke verbeterpunten en acties voorop om het lokale detailhandels- en horecabeleid een boost te geven.

 • Lokale handelsverenigingen bundelen de inzet en interesses van winkeliers en zorgen voor boeiende activiteiten.

 • Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen.

 • Wanneer je een zaak wil opstarten, doe je best navraag bij de dienst stedenbouw en dienst milieu over welke vergunningen je nodig hebt.

 • Aan alle op het grondgebied van de gemeente Merelbeke gevestigde zelfstandigen en bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om, tegen betaling van een vergoeding, richtingsaanwijzers naar hun vestiging te laten plaatsen.

 • Voor de meeste belastingen heb je aangifteplicht, zodat de gemeente het juiste bedrag van de belasting kan vaststellen. 

 • Dien een spontante kandidatuur in wanneer je als ondernemer wil aangeschreven worden voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 • Om de twee jaar reikt het gemeentebestuur de toegankelijkheidsprijs uit aan een Merelbeekse handelszaak of organisatie die de meeste inspanningen leverde om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van hun gebouw, dienst, voorzieningen of informatie voor personen met een handicap te verhogen.