U bent hier

Pop-up horeca

Wat?

Pop-up horeca heeft verschillende voordelen voor de gemeente Merelbeke. Het geeft blijk van creatief ondernemerschap, zorgt voor sociale cohesie en geeft ondernemers de kans een concept te testen. Het aantal en de diversiteit van de aanvragen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarom dienen de aanvragen gekanaliseerd te worden. Enerzijds om te waken over de openbare orde, kwaliteit van de woonomgeving. Anderzijds om te waken over het naleven van de verschillende wetgeving zodat er een gelijk speelveld is met de permanente horecaondernemers. Om dat te bereiken is er nood aan een kader voor pop-up horeca. Dit pop-up horeca kader werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 november 2021. Een aanvraag indienen voor pop-up horeca kan via Eaglebe.

Bekijk ook

  • Om de handelaars te beschermen wordt ondersteuning voorzien vanuit verschillende instanties. Leer er hier meer over

  • Het lokaal bestuur Merelbeke wil startende ondernemers een duwtje in de rug geven met een gratis starterspakket. Heb je een idee of is jouw onderneming jonger dan drie jaar? Vraag het pakket dan aan via onze website!