U bent hier

Ruimtelijke ordening en mobiliteit

bizLocator zoekt voor jou de geschikte locatie

Op zoek naar een locatie voor je zaak of bedrijf? Neem een kijkje op bizLocator!

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen (de vroegere stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning, natuurvergunning, sociaal-economische machtiging).

Stedenbouwkundig attest

Als u de inlichtingen over een perceel in het Vlaamse Gewest bevestigd wilt zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo hebt u meer zekerheid.

Stedenbouwkundige verordening

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening omvat stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op het volledige grondgebied Merelbeke.

Ruimtelijk Beleidsplan Merelbeke

Het ruimtelijk beleidsplan is een document waarin het bestuur beschrijft wat volgens hen het gewenste ruimtelijk beleid is voor de komende jaren.

BPA's en RUP's

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zijn bestemmingsplannen die aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeven wat en hoe in een bepaalde zone mag gebouwd en verbouwd worden.

Minder hinder bij wegenwerken

Als er openbare werken uitgevoerd worden in de buurt van je onderneming kan hierin tegemoetgekomen worden.

Slim gebruik van de parkeerschijf door handelaars en hun klanten

Op bepaalde plaatsen in Merelbeke kan je gebruik maken van je parkeerschijf om te parkeren (blauwe zones). Maar hoe gebruik je je parkeerschijf nu correct?