U bent hier

Rechten en plichten als vrijwilliger

Rechten en plichten

Je staat in leiding in de jeugdbeweging. Je bent militant in een milieuorganisatie. Je gaat tweemaal per maand op bezoek in een bejaardentehuis. Dat doe je met veel plezier. Maar het brengt wel kosten mee (vervoer, telefoon, ...). Mag de organisatie je daarvoor een vergoeding geven? En wat als je een ongeluk hebt? Zal de organisatie bijdragen in de kosten? En heb je recht op vorming en inspraak? Het zou geen drempel mogen zijn voor je enthousiasme, maar vooraf enkele afspraken maken, is toch wel nuttig. Vanaf augustus 2006 regelt de wet op het vrijwilligerswerk één en ander.

Afspraken

Alhoewel de inzet volledig op vrijwillige basis gebeurt, moet de organisatie op je kunnen rekenen. Ook de organisatie neemt verplichtingen op zich. Soms krijg je van de organisatie ook nog een vrijwilligerscontract of afsprakennota. Lees in dat geval alles goed na voor je ondertekent en vraag uitleg waar nodig.

Als je als vrijwilliger start, moet de organisatie je deze dingen vertellen:

 • Het doel van de organisatie : waar is ze mee bezig?
 • Het soort organisatie: vzw, feitelijke vereniging, gemeentebestuur...
 • De verzekeringen die er voor je zijn afgesloten
 • De kosten die je eventueel terugbetaald krijgt, hoe en wanneer je deze krijgt
 • Dat jij je als vrijwilliger moet houden aan de geheimhoudingsplicht 

Je organisatie mag zelf kiezen op welke manier ze je deze informatie geeft.

Naast de wet is er ook een Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk. Als je in een organisatie vrijwilligt, die aan het Decreet gebonden is, moet je met nog wat extra zaken rekening houden. Je organisatie zal je hiervoor informeren. We stippen hier de belangrijkste punten aan. Zo ligt er meer nadruk op de afsprakennota en verzekeringen :

De afsprakennota

Voor de vrijwilliger het vrijwilligerswerk start, ondertekent hij samen met de organisaties een afsprakennota. Daar staat minstens in wat de wet voorziet, maar ook:

 • de aard, de duur en de frequentie van het vrijwilligerswerk
 • de werking van de organisatie
 • de plaats van de vrijwilliger en van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie
 • de contactpersoon voor de vrijwilliger binnen de organisatie
 • de door de vrijwilliger te volgen vormingsactiviteiten

Je krijgt als vrijwilliger een exemplaar van deze afsprakennota. Dat kan op papier of digitaal zijn.

Verzekeringen

Als je organisatie onder dit Decreet valt, moet ze zich verplicht verzekeren voor:

 • de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie
 • de burgerlijke aansprakelijkheid van elke vrijwilliger voor schade, toegebracht aan de organisatie, aan andere vrijwilligers, aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van het vrijwilligerswerk
 • de lichamelijke en materiële schade, geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk

Dit is dus meer dan de vrijwilligerswet voorziet.

Vergoedingen

Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, krijg je soms een vergoeding. De organisatie kan zelf beslissen of ze onkosten vergoedt of niet. Ze moet je duidelijk laten weten of ze je kosten terugbetaalt en hoe. Deze kosten zijn in principe belastingsvrij als je de regels hieronder volgt.

Je kan op twee manieren vergoeding krijgen :

 • Je ontvangt een vast bedrag zonder bewijsstukken. De kostenvergoedingen voor het vrijwilligerswerk in 2016, bedragen maximum 32,71 euro per dag met een maximum van 1308,38 euro per jaar. Als je een vast bedrag krijgt, dan kunnen je vervoerskosten bijkomend terugbetaald worden. Het maximum is 2000 km vervoerskosten per jaar.
 • Je krijgt enkel de kosten terug waarvoor je een bewijsstuk aflevert, zoals je treinticket, een kasbonnetje,..

Let op! Je mag deze twee manieren niet door elkaar gebruiken : ofwel krijg je een vast bedrag, ofwel krijg je kosten die je kan bewijzen. Ook al vrijwillig je in meer organisaties, dan moet jij je nog houden aan de maximum bedragen. Je kan dus niet verschillende keren via de kassa passeren! Zorg ook dat je zeker nooit over het maximum van 2000 km gaat voor vervoerskosten, als je een vast bedrag krijgt. Volg je de regels niet, dan loop je het risico om belastingen op je vergoeding te betalen.

Vrijwilligersvergoedingen en uitkeringen

In principe kan je nooit iets van je uitkering verliezen als je een vrijwilligersvergoeding ontvangt. Zorg wel dat je in orde bent met de regels :

 • je hebt toestemming om vrijwilligerswerk te doen op zak van de RVA, je dossierbeheerder van het OCMW of je adviserend geneesheer van de mutualiteit
 • je gaat nooit over de maximumbedragen voor een vaste vergoeding
 • je krijgt niet voor meer dan 2000 km vervoerskosten terug als je een vaste vergoeding krijgt
 • je levert een bewijs van je kosten aan je organisatie, als je enkel de echt gemaakte kosten terugkrijgt

Als je de regels niet volgt, kan het zijn dat je toch (een stuk van) je uitkering verliest.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot
enkel op afspraak

Contact

 • 09 210 33 50
sociaalhuis [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Het vrijwilligersinfopunt in het Sociaal Huis helpt je graag verder in je zoektocht naar gepast vrijwilligerswerk in de gemeente Merelbeke.
 • Openstaande vacatures aan vrijwilligerswerk binnen de Merelbeekse organisaties.