U bent hier

Voorzichtig omgaan met asbest

Wat?

Asbesthoudend materiaal in goede toestand mag meestal blijven waar het zit. Toch blijft waakzaamheid geboden want wat zich nu in goede staat bevindt, kan op termijn beschadigd of verweerd raken en dan kunnen er vezels vrijkomen. Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal wordt dan ook best verwijderd als het niet afgeschermd is.

Professionele hulp is altijd nodig voor:

 • het verwijderen van ongebonden asbest, verweerd of beschadigd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen (ook van asbestcement): die kan je niet zelf op een veilige manier afbreken zonder blootstelling aan ernstige gezondheidsrisico’s.
 • asbesthoudend materiaal dat gebroken moet worden.

Doe in dergelijke gevallen een beroep op een professionele asbestverwijderaar.  Je vindt hier een lijst van erkende asbestverwijderaars.

Wie?

Als particulier is het altijd beter om een gespecialiseerde firma te contacteren voor het verwijderen van asbest. Je kan daarvoor een beroep doen op een erkende aannemer van wie de werknemers over het jaarlijkse opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’ beschikken.

Hechtgebonden asbest kan je soms zelf verwijderen, op voorwaarde dat het nog in goede staat is, eenvoudig los te maken is én er rekening wordt gehouden met onderstaande veiligheidsmaatregelen.

Hoe?

 1. Bevochtig de asbestonderdelen intens, zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet wegwaaien.
 2. Verwijder de asbestelementen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken); probeer niet te breken.
 3. Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer). Elke handeling die stof veroorzaakt – ook al is het minimaal – maakt asbestvezels los. Gebruik daarom zeker geen mechanische werktuigen met grote draaisnelheid (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven …) en hogedrukreinigers.
 4. Gooi asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.
 5. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” , handschoenen en een wegwerpoverall (bij de doe-het-zelf zaak te koop). Doe ze buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.
 6. Zorg als je binnenhuis werkt voor goede verluchting en maak achteraf alles schoon met water. Niet met een stofzuiger, want die blaast fijne asbestvezels de lucht in.
 7. Sla het materiaal in afwachting van afvoer afzonderlijk op. Nooit mengen met ander bouw- en sloopafval!
 8. Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact en liefst buitenshuis.
 9. Hechtgebonden asbestcement (bv. golfplaten, dak- en gevelleien, afvoerbuizen, schouwpijpen,…) in relatief goede staat, mag je zelf afvoeren naar het recyclagepark.
 10. Als je hechtgebonden asbestcement wil afvoeren, verpak je thuis het asbestcementafval voor transport naar het recyclagepark. Eens in het park: leg de verpakte onderdelen voorzichtig in de asbestcontainer, volgens de richtlijnen van de parkwachter.

Verboden te reinigen met hogedrukreiniger!

Het is strikt verboden om asbesthoudende dakbedekking of andere toepassingen te reinigen met een hogedrukreiniger, omdat daarbij een zeer hoge concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht vrijkomt. Bovendien komt er asbesthoudend slib in de dakgoten en vervolgens in je regenput of de riolering terecht.

 

Geen overzetdak of zonnepanelen op asbestdaken.

Om te vermijden dat asbestvezels vrijkomen, is het verboden om in asbestcemendaken te boren of slijpen. Omdat die handelingen nodig zijn bij de plaatsing van zonnepanelen of een overzetdak, mogen ze niet gemonteerd worden op asbestcementdaken.

 

Op deze website vind je uitgebreide info over omgaan met asbest. Hoeveel je betaalt om asbestcementafval naar het recyclagepark te brengen lees je hier.

Verwante producten

Asbestcementafval

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst afvalbeheer
Administratie
Hundelgemsesteenweg 952
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

 • 09 210 35 10
09 210 35 19
afvalbeheer [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Tijdens de maand december ontvangt elk huishouden in Merelbeke de ophaalkalender in de bus. Je kan de ophaalkalender ook online raadplegen.
 • Sluikstorten kan je melden bij de dienst afvalbeheer, illegaal verbranden bij de dienst milieu.

 • Mochten er zich problemen bij een ophaling voordoen, dan kan je dat rechtstreeks melden bij IVM. Je moet dus niet langer contact opnemen met de gemeente.