U bent hier

Bekendmaken openbare onderzoeken

Wat?

Onderstaande werkwijze geldt enkel voor omgevingsvergunningen ingediend vanaf 1 januari 2018. Bij sommige omgevingsvergunningen is een openbaar onderzoek nodig om na te gaan of natuurlijke personen of rechtspersonen bezwaren hebben tegen het project. Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen.

Wie?

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen.

Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Hoe?

De vergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door:

 • Altijd
  • Publicatie op de website hier en/of het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid;
   Let op: De gemeente Merelbeke heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden. Op het Omgevingsloket doen zich regelmatig technische storingen voor. Omwille van auteursrechterlijke bescherming kunt u de gedetailleerde plannen niet online raadplegen. Die kunnen wel geraadpleegd worden bij de diensten stedenbouw en/of milieu en natuur. 
  • Aanplakken van een gele affiche ter plaatse;
  • Analoge of digitale terinzagelegging in het gemeentehuis;
 • Soms
  • Publicatie in een dag- of weekblad;
  • Individuele kennisgeving; dat zijn brieven die de gemeente stuurt naar andere eigenaars en gebruikers in de buurt;
 • Zelden
  • Informatievergadering.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend via één van onderstaande kanalen:

 • via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid;
 • of via omgeving [at] merelbeke.be;
 • of via gewone brief naar het college van burgemeester en schepenen;
 • of via afgifte van een schriftelijk bezwaar aan het loket van de diensten stedenbouw en/of milieu en natuur.