U bent hier

Bescherming van dieren en planten

Habitatrichtlijngebieden

De Vogel- en Habitatrichtlijn heeft als doel de in het wild levende vogels, de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna in de gehele Europese Unie in stand te houden.

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, Merelbeke "Het Reservaat”

In Merelbeke is een opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) gehuisvest.

Charter voor een bij-vriendelijke gemeente

In april 2014 ondertekende het gemeentebestuur het charter voor een bij-vriendelijke gemeente.

Kerkuilennestkastactie

Om de populatie van kerkuilen te verhogen voorziet het gemeentebestuur broedplaatsen voor de kerkuil.

Paddenoverzetactie

Dankzij de paddenoverzetactie kunnen padden of andere amfibieën veilig de overkant van de weg bereiken.

Bescherming vleermuizen

De gemeente Merelbeke zet zich in voor diverse projecten rond vleermuizen en mag zich gerust een pionier noemen. Naast het vleermuisvriendelijk inrichten van diverse zomer- en winterobjecten werden de afgelopen jaren verschillende monitoring- en beschermingsprojecten op poten gezet.