Bodemattest

Wat?

Bij overdracht (verkoop, ruil of schenking) van een grond moet de overdrager een bodemattest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Dit document geeft weer of de OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Mogelijke bodemattesten:

 • blanco bodemattest: als de OVAM geen relevante gegevens heeft van de grond en dan ook geen uitspraak kan doen over de bodemkwaliteit. Geen oriënterend bodemonderzoek vereist.
 • bodemattest waarbij blijkt dat de grond een risicogrond is. Dit kan er op wijzen dat er vroeger activiteiten werden uitgeoefend of waren die risico voor bodemverontreiniging inhouden. De verkoper/overdrager van de grond moet eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Hij moet het oriënterend bodemonderzoek vervolgens indienen bij de OVAM. Op basis van de gegevens van het oriënterend bodemonderzoek oordeelt de OVAM of er verdere stappen (beschrijvend bodemonderzoek) moeten worden gezet.

Voorwaarden

Wie een grond overdraagt, moet voor een geldig bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.

Voor een grond die via een erfenis of een legaat wordt verworven, is geen bodemattest nodig. De personen in het contract moeten immers in leven zijn.

Geldigheid

 • Het bodemattest moet sowieso dateren van na 1 juni 2008.
 • Voor niet-risicogronden blijft een bodemattest geldig zolang de toestand van het terrein hetzelfde blijft en zolang
  • administratieve gegevens (bv. perceelnummer) niet wijzigen
  • milieutechnische gegevens (bv. ten gevolge van een bodemverontreiniging) niet wijzigen.
 • Voor risicogronden hangt de geldigheid ook af van de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.

Hoe?

Aanvraagformulier

 • Op de website van de OVAM kunt u het aanvraagformulier aanvragen of downloaden. Sinds 1 juni 2015 is er nieuw aanvraagformulier.
 • Wilt u het aanvraagformulier per post opgestuurd krijgen? Neem dan contact op met de Infolijn Bodem (OVAM) op het nummer 015 28 44 59.
 • U kunt ook aan uw notaris vragen het bodemattest aan te vragen.

Digitaal bodemattest

Vraagt u geregeld bodemattesten aan en bent u houder van een lopende rekening? Dan kunt u het best via het OVAM-webloket online bodemattesten aanvragen.

Termijn

 • Een blanco bodemattest wordt afgeleverd binnen veertien dagen na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.
 • Als de aanvraag betrekking heeft op een grond die in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt het bodemattest afgeleverd binnen zestig dagen na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

Stand van dossier

Wilt u weten hoe ver het met uw dossier staat? Neem contact op met de Infolijn Bodem (OVAM).

Prijs?

De prijzen van een bodemattest vindt u op de website van OVAM. De prijs voor een bodemattest voor een deel van een kadastraal perceel is hoger dan de prijs voor een geheel kadastraal perceel.

Regelgeving

 • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO).

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten

Contact

 • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be