Milieubeleid

Klimaatbeleid

Merelbeke ondertekent het Burgemeestersconvenant en gaat zo voor minder CO2-uitstoot.

Waterbeleid

Deelbekkenbeheersplannen en zoneringsplannen

Bodembeleid

Erosiebestrijdingsplan

Natuurbeleid

Gemeentelijke natuurontwikkelingsplan, bosprojecten en natuurinrichtingsprojecten

Bescherming van dieren en planten

Paddenoverzetactie, poelenplan, vogelopvangcentrum, bijencharter ...

Milieuraad

De milieuraad is een gemeentelijke adviesraad die de burger betrekt bij het milieubeleid.