Waterbeleid

Stroomgebiedbeheerplan Schelde

Met de stroomgebiedbeheerplannen wil Vlaanderen werken aan integrale duurzame oplossingen voor problemen zoals slechte waterkwaliteit, verdroging, overstromingen.

Zoneringsplannen

Een zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone je woning gelegen is.