U bent hier

Verkeersveiligheid

Wat?

Op 11 mei 2017 ondertekenden het gemeentebestuur van Merelbeke en de politiezone Regio Rhode en Schelde het SAVE-charter voor steden en gemeenten. SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig verkeer en is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).

Door het charter te ondertekenen geven de gemeente en alle partners een duidelijk signaal dat ze zich actief willen inzetten voor meer verkeersveiligheid. Het charter bevat zeven doelstellingen voor veiliger verkeer. Hoe Merelbeke de SAVE-doelstellingen concreet wil realiseren is vastgelegd in een eerste actieplan verkeersveiligheid. Dat heeft bijzondere aandacht voor de schoolomgevingen. 

Bekijk ook

  • Indien je tijdelijk het openbaar domein wenst in te nemen voor een verhuis, voor een levering, voor het plaatsen van containers of werfvoertuigen... heb je hiervoor een vergunning nodig.

  • Het mobiliteitsplan neemt de verkeerssituatie in Merelbeke grondig onder de loep en stelt belangrijke maatregelen voor.

  • Wil je een wielerwedstrijd organiseren? Dan moet je een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

  • Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt worden.

  • Ecodriving is een zuinige, veilige en milieuvriendelijke manier van autorijden.