U bent hier

Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW

Wat?

De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wilt kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning (bv. na een scheiding)
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van de een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning.

Voorwaarden

Om een Vlaamse Woonlening te krijgen, moet de woning of bouwgrond in het Vlaamse Gewest liggen. U moet op de dag waarop u de dossierkost van 100 euro betaalt, ook aan een aantal voorwaarden voldoen i.v.m.

 • uw leeftijd: U moet 18 jaar of ouder zijn en de lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de oudste ontlener 70 jaar wordt.
 • uw eigendom:u en de personen waarmee u de lening aanvraagt, mogen enkel de woning waarvoor u de lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. U mag ook geen andere bouwgrond of kavel volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
 • uw verblijf in België: u moet kunnen aantonen dat u langdurig in België mag verblijven
 • uw inkomen
 • en uw financiële draagkracht.

Op die datum (referentiedatum), wordt ook de rentevoet van de lening vastgelegd.

De geschatte verkoopwaarde van de woning of bouwgrond mag niet hoger liggen dan vooraf bepaalde maximumbedragen. Een schatter van de VMSW zal deze inschatting maken. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening vind u op de website van de VMSW.

Hoe?

Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in uw buurt.

Als u langsgaat bij een SHM, moet u volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart
 • uw laatst beschikbare aanslagbiljet
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens drie laatste inkomensfiches).
 • een attest betreffende uw gezinssamenstelling.

Prijs?

Het bedrag dat u kunt lenen verschilt naar gelang van de activiteit waarvoor u leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed en er wordt nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken,...).

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • het netto-belastbaar inkomen
 • het aantal personen ten laste
 • de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond.

De rentevoeten variëren momenteel tussen 2 % en 2,36%, maar kunnen maandelijks stijgen of dalen.

De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met een sociale huisvestingslaatschappij in uw buurt.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot
enkel op afspraak

Contact

 • 09 210 33 50
sociaalhuis [at] merelbeke.be

Bekijk ook